ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

179 แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน2567 (สขร.1)เพิ่ม
706 วัน
2024-07-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

178ประกาศ เวร on call รพ.ทรายมูล 1 กรกฎาคม 2567 อนุมัติ
705 วัน
2024-07-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

177แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3 ปี (2566-2568) EMS
167 วัน
2023-01-17
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

176แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ปี66
163 วัน
2023-01-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

175รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทุกหมวด ปีงบประมาณ2566
162 วัน
2023-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

164พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ ๒)
142 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

163ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2564
142 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

161คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
110 วัน
2022-11-21
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

158รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ 2565
1 วัน
2022-08-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :