ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

87แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน2567 (สขร.1)
329 วัน
2024-06-22
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

85แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤษภาคม2567 (สขร.1)
328 วัน
2024-06-21
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

84แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน2567 (สขร.1)
327 วัน
2024-06-20
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

59จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.65 วัสดุการแพทย์
145 วัน
2022-12-26
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พฤศจิกายน._2565
133 วัน
2022-12-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

57แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตุลาคม._2565
105 วัน
2022-11-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

56แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
77 วัน
2022-10-19
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

55รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
41 วัน
2022-09-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กันยายน._2565
37 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม._2565
37 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-สิงหาคม.-2565
36 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-มิ.ย.-2565
36 วัน
2022-09-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-กรกฎาคม-2565
15 วัน
2022-08-18
รายละเอียด : ชื่อ : admin |Tel : | e-mail :