ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Dry Bath เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง-OPD    รพ.ทม.4120-001-0008/22 29000 0
Dry Bath เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง-OPD    รพ.ทม.4120-001-0002/3 0 0
Dry Bath เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง-OPD    รพ.ทม.4120-001-0003/12 16500 0