ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่-OPD    ิฺฺ6530-001-003/1 2800 ผ่าน 0
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่-OPD    ไม่มี 0 ผ่าน 0
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่-OPD    - 0 0
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่-PCU    0 0
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่-PCU    0 0
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่-PCU    0 0
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่-แพทย์แผนไทย    0 0