ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
EKG เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหัวใจ-IPD    รพ.ทม6515-027-0002/1 120000 ผ่าน 0
EKG เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหัวใจ-ER    รพ.ทม.6515-027-0004/2 0 0
EKG เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหัวใจ-ER    รพ.ทม.6515-027-004/2 129 0