ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    เลขที่พัสดุ ราคา Calibration ส่งซ่อม
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า-DENTAL    65200040002/1 22000 0
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า-DENTAL    65200040005/3 20900 0
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า-DENTAL    65200040005/6 19500 0
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า-DENTAL    65200040005/4 20900 0
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า-DENTAL    65200040005/5 20900 0