ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :รายงานการซ่อม
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :รายงานการซ่อม

แผนกฝ่าย IPD
หมวดหมู่ เครื่องมือเพื่อวินิจฉัย
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุง
วิธีการได้มา สอบราคา
ชื่อเครื่องมือแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดแบบหนีบนิ้ว
รหัสคุรุภัณฑ์ รพ.ทม6515-026-0005/1
วันที่ได้รับ(YYYY-MM-DD) 2561-11-02
บริษัท Thansuda
ราคา 6500
ยี่ห้อ Reester
รับประกันถึง(YYYY-MM-DD) 0000-00-00
ขนาด / ความจุ 48กรัมรวมแบตเตอรี่
รุ่น Ri-fox N
โทรศัพท์ 0956622326
มีอายุใช้งานอย่างน้อย(note)
status / สถานะ ใช้งาน
วันที่แก้ไข status (YYYY-MM-DD) 0000-00-00
note lend


ประวัติการการซ่อมทั้งหมด

ลำดับที่ วันที่ รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการซ่อม

รวม