ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

233ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร12ที่นั่ง(รถตู้)
3 วัน
2023-12-01
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
355 วัน
2023-11-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

231แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
352 วัน
2023-11-27
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

229รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
616 วัน
2023-08-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

228รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
601 วัน
2023-08-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

227รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏบัติเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
601 วัน
2023-08-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

226นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
567 วัน
2023-07-05
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

225จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
534 วัน
2023-06-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

224ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปีงบประมาณ 2566
534 วัน
2023-06-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

223รายงานแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2566
516 วัน
2023-05-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

222ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ2566
481 วัน
2023-04-10
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

220MOIT21ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายสิทธิมนุษยชนฯ
109 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

218MOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรม 6 เดือน
109 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

216MOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามฯรอบ 6 เดือน
109 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

215MOIT19รายงานผลการดำเนินงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ2566
109 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

212MOIT15แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2566
109 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

209MOIT15แผนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
109 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

208
469 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

206MOIT14 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
108 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

194MOIT8 ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
108 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

192MOIT8 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม ฯ
108 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

191รายงานงบการเงินประจำปี 2565
460 วัน
2022-10-18
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

190จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา5.1-6.1
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

189จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา5.2
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

188จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา6.2
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

187จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา6
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

186จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา4
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

185จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา3
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

184จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา2
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

183จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา1
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

182รายงานผลการดำเนินงาน ชมรมจริยธรรม รพ.ทรายมูล รอบ 6 เดือน2566
454 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

181สขร1- มกราคม-66
426 วัน
2023-02-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

180ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 34 รายการ
426 วัน
2023-02-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

178ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต
407 วัน
2023-01-26
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

177แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3 ปี (2566-2568) EMS
398 วัน
2023-01-17
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

176แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ปี66
394 วัน
2023-01-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

175รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทุกหมวด ปีงบประมาณ2566
393 วัน
2023-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

174M1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ปี 2565
26 วัน
2023-01-05
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

171M2 ข้อ 18.4 ประกาศแนวทางการปฎิบัติงาน ฯปี 2566
19 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

170M2 ข้อ 17 รายงานสรุปผลการร้องเรียนทุจริตฯ
19 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

169M2 ข้อ 16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการ้องเรียนฯ
19 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

168M2 ข้อ 13 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
19 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

167M2 ข้อ 12 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ
19 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

166M2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
19 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

165M2 ข้อ 1.4 ขออนุมัติเผยแพร่ หน้าที่ และอำนาจของหน่วยงานฯ
19 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

164พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ ๒)
373 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

163ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2564
373 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

161คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
341 วัน
2022-11-21
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

158รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ 2565
232 วัน
2022-08-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

157รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
197 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

156แผนงบค่าเสื่อม ปี65
195 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

155แผนเงินบำรุงปี 2565
195 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

154ผลสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
182 วัน
2022-06-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

153คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
181 วัน
2022-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

152มาตรการป้องกันการรับสินบน65
117 วัน
2022-04-11
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

151M7รายชื่อ
105 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

150M14-5
105 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

130ขออนุมัติเผยแพร่ ปรับแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2565
99 วัน
2022-03-24
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

129มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
92 วัน
2022-03-17
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

128แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565
48 วัน
2022-02-01
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

127MOIT2ข้อ1.7 บันทึก ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

126MOIT2ข้อ1.6 บันทึกข่าวประชาสัมพันธ์
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

125MOIT2ข้อ1.5 บันทึก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

124MOIT2ข้อ1.4 บันทึกหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

123MOIT2ข้อ1.3 บันทึกโครงสร้างของหน่วยงาน
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

122MOIT2ข้อ1.2 บันทึกนโยบายของผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

121MOIT2ข้อ1.1 บันทึกข้อมูลผู้บริหารและแบบฟอร์ม
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

120MOIT2ข้อ 7 บันทึก ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

119MOIT2ข้อ 5 บันทึก ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

118MOIT2ข้อ 4 บันทึก ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

117MOIT2ข้อ 3 บันทึก พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม และแบบ
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

116MOIT2ข้อ2 บันทึก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

115MOIT2ข้อ1.8 บันทึกช่องทางรับฟังความคิดเห็นฯแล
14 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

114แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำงบประมาณ2565
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

113แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำงบประมาณ 2565
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

112แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 226-228
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

111แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 1-225
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

110แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ประจำงบประมาณ2565
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

109ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

108ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

107อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.สธ.
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

106ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
9 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

104แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลทรายมูลปีงบประมาณ2565
8 วัน
2021-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

100มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
1 วัน
2021-12-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :