โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุธเจ้า โรงพยาบาลทรายมูล


Click : |เข้าสู่เว็บไซต์|Enter Site