ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นพ.ปกาสิต โอวาทกานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

*****************************

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 2020-11-13
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทรายมูลประจำปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563) ระดับดีเด่น และดีมาก 2020-10-21
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 2020-10-12
เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63 2020-06-05
ดูทั้งหมดมี 11 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
สขร.1 ก.ย.63 2020-10-21
ผู้ชนะก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 2020-09-23
สขร.1 ส.ค.63 2020-09-23
สขร.1 กค.63 2020-08-21
ดูทั้งหมดมี 14 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส. ตำแหน่ง 2020-09-25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นวก 2020-09-15
ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข (พกส) 2020-09-09
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2020-08-31
ดูทั้งหมดมี 10 เรื่อง

Link ระบบ
รายงาน refer (cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
27/11/2563 ถึง 27/11/2563ประชุม แนวทางปวด 13.00-16.00 HA
09/12/2563 ถึง 09/12/2563ประชุมทีม COC 13.00-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงิน
24/12/3105 ถึง 25/12/3105อบรมอสม.ครอบครัว 08:30-16.00 ทรายทอง
08/01/3106 ถึง 08/01/3106สสจ.ยส.มานิเทศและชี้แจงงานวัคซีน 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

ตัวอย่างผังแบ่งเขตรับผิดชอบ 5 ส 206 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

คู่มือ 5 ส 205 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

เกณฑ์5ส 65 วันวันวิสา Click

แผนรับภัยพิบัติสารสนเทศ 38 วันrunchana Click

แนวทางการบันทึกเวชระเบียนกรณ๊เครือข่ายล่ม 38 วันrunchana Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 12 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 84 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* สอบ นวก.สาธารณสุข (พกส) *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* นโยบายการจัดการคุณภาพฯ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย *

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานพยาบาล


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63 *

เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ป้ายข่าวประกาศ รพ และประชาสัมพันธ์ *

ป้ายข่าวประกาศ รพ ทรายมูล และประชาสัมพันธ์


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000023 000010 007297 002657
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ