ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นพ.ปกาสิต โอวาทกานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669

Link ระบบ
รายงาน refer (cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
13/07/2563 ถึง 13/07/2563ประชุมพัฒนางาน 13.00-16.00 ทรายเงิน
18/12/3101 ถึง 18/12/3101ประชุมทบทวน Case IC 13.00-16.00 ทรายเงิน
24/12/3105 ถึง 25/12/3105อบรมอสม.ครอบครัว 08:30-16.00 ทรายทอง
08/01/3106 ถึง 08/01/3106สสจ.ยส.มานิเทศและชี้แจงงานวัคซีน 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

ส่งข้อมูลพี่รุณครับ 6 วันIT Click

ตัวอย่างผังแบ่งเขตรับผิดชอบ 5 ส 346 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

คู่มือ 5 ส 345 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

คู่มือ 5 ส เกณฑ์ สะดวก 75 วันรัญชนา Click

เกณฑ์5ส 205 วันวันวิสา Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 19 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 82 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย *

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานพยาบาล


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63 *

เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ป้ายข่าวประกาศ รพ และประชาสัมพันธ์ *

ป้ายข่าวประกาศ รพ ทรายมูล และประชาสัมพันธ์


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* COVID-19 *

COVID-19


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ขอความร่วมมือลดปริมาณการใช้น้ำอย่างประหยัด ปี 2563 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง


ข่าวประกาศสำหรับบุคคลทั่วไป | ดูทั้งหมด Click |


ข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

สขร.1 พค.63 346 วันสุปราณี ศรีไชย Click

เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63 326 วันนุชชรา Click

ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างระบบบำบัด 146 วันนุชชรา Click

ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 146 วันนุชชรา Click

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบฯ 150 วันรัตน์ตนา Click

ข่าวประกาศสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งหมดมี 15 เรื่อง