ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นพ.ปกาสิต โอวาทกานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

*****************************

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63 2020-06-05
แผนปฏิบัติราชการ 63 2019-10-09
ขอความร่วมมือลดปริมาณการใช้น้ำอย่างประหยัด ปี 2019-10-06
MOPH Zero Tolerance 2019-10-04
ดูทั้งหมดมี 8 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
สขร.1 กค.63 2020-08-21
สขร. มิ.ย .63 2020-07-30
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบ 2020-07-24
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างระบบบำบัดน้ำเสีย 2020-07-16
ดูทั้งหมดมี 11 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นวก 2020-09-15
ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข (พกส) 2020-09-09
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2020-08-31
ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข (พกส) 2020-08-31
ดูทั้งหมดมี 9 เรื่อง

Link ระบบ
รายงาน refer (cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
22/09/2563 ถึง 22/09/2563อบรมอัคคีภัย 08:30-16.00 ทรายทอง
23/09/2563 ถึง 23/09/2563สอบคัดเลือก พกส. 08:30-16.00 ทรายทอง
25/09/2563 ถึง 25/09/2563ตรวจสมรรถภาพทางกายประจำปี2563 08:30-16.00 ทรายทอง
29/09/2563 ถึง 29/09/2563อบรมโครงการอาหารปลอดภัย 08:30-12.00 ทรายทอง
02/10/2563 ถึง 02/10/2563ประชุม 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

ตัวอย่างผังแบ่งเขตรับผิดชอบ 5 ส 271 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

คู่มือ 5 ส 270 วันรัญชนา ขุ่ยลานหญ้า Click

เกณฑ์5ส 130 วันวันวิสา Click

แผนรับภัยพิบัติสารสนเทศ 103 วันrunchana Click

แนวทางการบันทึกเวชระเบียนกรณ๊เครือข่ายล่ม 103 วันrunchana Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 9 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 84 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* นโยบายการจัดการคุณภาพฯ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย *

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานพยาบาล


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63 *

เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ป้ายข่าวประกาศ รพ และประชาสัมพันธ์ *

ป้ายข่าวประกาศ รพ ทรายมูล และประชาสัมพันธ์


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000028 000013 004968 002118
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ