ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นายปกาสิต โอวาทกานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
เบอร์โทร098-540-3866

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
กฎหมายสาธารณสุข
 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
MOIT2ข้อ1.7 บันทึก ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 2021-12-29
MOIT2ข้อ1.6 บันทึกข่าวประชาสัมพันธ์ 2021-12-29
MOIT2ข้อ1.5 บันทึก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2021-12-29
MOIT2ข้อ1.4 บันทึกหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 2021-12-29
ดูทั้งหมดมี 123 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ธค-64 2021-12-29
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-พย-64 2021-12-29
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร-ตค-64 2021-12-29
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและแบบฟอร์มขอขึ้นเว็ปไซต์ 2021-12-28
ดูทั้งหมดมี 31 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 2022-01-20
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข) 2022-01-20
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดโรงพยาบาลทรายมูล 2022-01-12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลทรายมูล 2022-01-04
ดูทั้งหมดมี 33 เรื่อง
infographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer (cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
27/01/2565 ถึง 27/01/2565ติดตามงานHRD 13.00-16.00 ทรายเงิน
27/01/2565 ถึง 27/01/2565ร่วมทำการทดสอบ EQA เครื่อข่าย LAB 13.00-16.00 HA
28/01/2565 ถึง 28/01/2565สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 08:30-16.00 ทรายเงิน
28/01/2565 ถึง 28/01/2565ทีมเครื่องมือแพทย์ 13.00-16.00 ทรายเงิน
02/02/2565 ถึง 02/02/2565จัดทำแผนลงเยี่ยมประเมิน 5 ส. 13.00-16.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย 64 9 วันวันวิสา Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 21 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 17 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* แนวทางเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมโรงพยาบาลทรายมูล *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ช่องทางรับฟังความคิดเห็น โรงพยาบาลทรายมูล *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ประกาศโรงพยาบาลทรายมูล *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* โรงพยาบาลทรายมูลเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติปีพ.ศ.2564 *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000022 000009 022631 006475
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)