ระบบจองห้องประชุม   
   ระบบปรับปรุง KPI   
   ระบบงานอื่นๆ   
  


นพ.ปกาสิต โอวาทกานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทรายมูล

 ปฏิทินแสดงวัน เดือน ปี
UserName
Password
  Code
EnterCode

045-787023, 045-787046
(Fax ต่อ 101)
ฉุกเฉิน 1669ประกาศทั่วไป วันที่ประกาศ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ปีงบประมาณ 2564 2021-06-18
โครงการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2564 2021-06-14
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564 2021-06-14
รายงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG 2021-06-14
ดูทั้งหมดมี 78 เรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศ
สขร.1 พค.64 2021-06-10
สขร.1เมย.64 2021-05-11
สขร.1มีค.64 2021-04-21
สขร.1 กพ.64 2021-03-15
ดูทั้งหมดมี 23 เรื่อง

ประกาศรับสมัคงาน วันที่ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบริการ 2021-06-10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2021-06-02
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2021-05-27
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริการ จ 2021-05-21
ดูทั้งหมดมี 22 เรื่อง
infographic : ด้านการป้องกันการทุจริต
Link ระบบ
รายงาน refer (cr .Ubon)
ระบบ HT/DM (ยโสธร)
Link ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสิทธิ์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
Link web
สปสช.
HOSxP
ระบบภายใน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
ภาระงานการพยาบาล
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
ระบบสมาชิก
ตารางกำหนดการประชุม โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร (ดูทั้งหมด)

วันที่ หัวข้อ เวลา ห้องประชุม
24/06/2564 ถึง 24/06/2564ประชุมร่วมทำ EQA 13.00-16.00 HA
24/06/2564 ถึง 24/06/2564ประชุมกรรมการ 5ส. 13.00-16.00 ทรายเงิน
25/06/2564 ถึง 25/06/2564ประชุม HRD 13.00-16.00 ทรายเงิน
25/06/2564 ถึง 25/06/2564อบราผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ 08:30-12.00 ทรายทอง
02/07/2564 ถึง 02/07/2564รับนิเทศวัณโรค 08:30-12.00 ทรายเงินข่าวประกาศ เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ ชื่อ รายละเอียด

คู่มือการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแ 79 วันวันวิสา Click

ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย 64 226 วันวันวิสา Click

แผนปฏิบัติราชการปี 2564 อนุมัติแล้ว 176 วันกฤติธัช ทองอบ Click

ข่าวออนไลน์โรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 21 เรื่อง | ดูทั้งหมด
กิจกรรมสุขภาพดีโรงพยาบาลทรายมูล ทั้งหมดมี 90 กิจกรรม | ดูทั้งหมด

* ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มแรก *

9-04-2564 ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มแรก


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ตลาดสีเขียว รพ ทรายมูล *

ตลาดสีเขียว รพ ทรายมูล ปลูกผักปลอดสาร ใน รพ


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* จุดคัดกรองโควิด *

จุดคัดกรองโควิด ก่อนเข้าพื้นที่ รพ ทรายมูล


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* ป้ายข่าวประกาศ รพ และประชาสัมพันธ์ *
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง

* เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี64 *

เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี64


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่อง
Saimoon Hospital

Click ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
000011 000006 014365 004172
สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง : click

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
๑ โครงสร้างและการจัดองค์กร
๒ สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน
๓ สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
๔ กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ

infographic :Green&Clean
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 (รวม 7 ข้อ)