Simoon-test
หน้าที่|| 1|| 2|| 3|| 4|| 5|| 6|| 7|| 8|| 9|| 10|| 11|| 12|| 13|| 14|| 15|| 16|| 17|| 18|| 19|| 20|| 21|| 22|| 23|| 24|| 25|| 26|| 27|| 28|| 29|| 30|| 31|| 32|| 33|| 34|| 35|| 36|| 37|| 38|| 39|| 40|| 41|| 42|| 43|| 44|| 45 (หน้าปัจจุบัน : 1)
กิจกรรมเรื่อง : งานฉลองปีใหม่ 2555
รายละเอียดของกิจกรรม : ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขตลอดปี
ชื่อผู้สร้างอัลบั้ม : admin
เบอร์โทร ติดต่อ : 09-999999
e-mail ติดต่อ : admin@smh
( รห้ส : 1) ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่องนี้click

กิจกรรมเรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นสุข17-18 มีนาคม 2557
รายละเอียดของกิจกรรม :
ชื่อผู้สร้างอัลบั้ม : ธีร
เบอร์โทร ติดต่อ : 045787055
e-mail ติดต่อ :
( รห้ส : 23) ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่องนี้click

กิจกรรมเรื่อง : โครงการหน่วยแพทย์เวชกรรมฟื้นฟูเคลื่อนที่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558
รายละเอียดของกิจกรรม :
ชื่อผู้สร้างอัลบั้ม : ธีร
เบอร์โทร ติดต่อ :
e-mail ติดต่อ :
( รห้ส : 47) ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่องนี้click

กิจกรรมเรื่อง : กีฬาสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2555
รายละเอียดของกิจกรรม : บุคลากรโรงพยาบาลทรายมูล ร่วมแข่งขัน เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา ในมหกรรมกีฬาสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2555 ..หนึ่งปีมีหน.. ได้เวลา..สลายไขมัน..กันแล้ว
ชื่อผู้สร้างอัลบั้ม : ขวาน...
เบอร์โทร ติดต่อ :
e-mail ติดต่อ :
( รห้ส : 12) ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของเรื่องนี้click