ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
รหัส    ชื่อ
001    Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้
002    Ambient Thermometer เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในห้อง
003    Refrig Thermometer เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในตู้เย็น
004    Parameter Tester เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทั่วไป
005    Incubator เครื่องควบคุมอุณหภูมิเพาะเชื้อ
006    Infant Incubator ตู้อบเด็ก
007    Steam Incubator ตู้อบไอน้ำ
008    Infant Warmer เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กชนิดวอร์มเมอร์
009    Radiant Warmer เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กชนิดเรเดียนท์
010    Water Bath เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำ
011    Dry Bath เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง
012    Parafine Bath หม้อต้มพาราฟิน
013    Pack Heater หม้อค้มแพคความร้อน
014    Refrigerator ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์
015    Blood
016    Freeze Bank ตู้เย็นเก็บพลาสม่า
017    Blood
018    Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์
019    Flometer เครื่องควบคุมการไหลของก๊าซ
020    Regulator เครื่องควบคุมความดันของก๊าซ
021    Suction เครื่องดูดของเหลว
022    Pipeline Suction เครื่องดูดของเหลวแบบไปป์ไลน์
023    Drainage Suction เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร
024    Vacuum เครื่องดูดช่วยคลอด
025    Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่
026    Weighting Machine (Neo) เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก
027    Analytical Balance เครื่องช่างสาร
028    Alarm Clock นาฬิกาจับเวลา
029    Hematocrit เครื่องปั่นเลือด
030    Centrifuge เครื่องปัสสาวะ
031    Serofuge เครื่องปั่นของเหลว
032    Rotator เครื่องส่ายสำหรับผสมของเหลว
033    Amalgamator เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน
034    Defiblillator
035    Pacer เครื่องกระตุ้นหัวใจ
036    EKG เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหัวใจ
037    Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
038    Pulse Oxymeter เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
039    Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด
040    Syringe Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดแบบไซริง
041    Electrosurgical Unit เครื่องจี้-ตัด ด้วยกระแสไฟฟ้า
042    Anaesthesia
043    X-RAY เครื่องเอกซเรย์ชนิด C ARM
044    X-RAY เครื่องเอกซเรย์ชนิดปรับกระแส 4
045    X-RAY เครื่องเอกซเรย์ชนิดปรับกระแส 5
046    X-RAY (MAS) เครื่องเอกซเรย์ชนิดปรับแมส 5
047    X-RAY(Dental) เครื่องเอกซเรย์ฟัน
048    DTX เครื่องตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด
049    Ventilator Volume เครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร
050    Ventilator เครื่องช่วยหายใจแบบความดัน
051    Fetal Doppler เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กในครรภ์
052    Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์
053    Ultrasound
054    Laryngoscope
055    เครื่องพ่นยา
056    Electrical Stimulator เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
057    Traction เครื่องดึงคอและหลัง
058    NST เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
059    ยูนิตทำฟัน
060    เครื่องฉายแสงอุดฟัน
061    เครื่องกรอแต่งฟันปลอม
062    เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
063    เครื่องปั่นอมัลกัม(ผสมสารอุดฟัน)
064    เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่แบบ 5 ช่อง
065    เครื่องวัดความยาวรากฟัน
066    เครื่องขูดหินน้ำลาย
067    เครื่องดูดน้ำลาย
068    ชุดทันตกรรมหัตถการ
069    หัวกรอเร็ว Twin
070    หัวกรอช้า NSK
071    เครื่องมือผ่าตัดในช่องปาก
072    โคมไฟส่องตรวจ
073    เครื่องวัดความอิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดแบบหนีบนิ้ว
074    เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง Panasonic 24000 BTU
075    ตู้เย็นเก็บเลือด ELECTROLUX รุ่น MRB 150
076    กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่นCX31
077    กล้องจุลทรรศน์ Olympus
078    เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดงรุ่น KHT-410E
079    กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตายี่ห้อ Carl Zeiss
080    ตู้ปลอดเชื้อBiohazard Class II รุ่น V.5
081    เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น C2 series
082    เครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด
083    ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 1 ประตู
084    เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Harmonic Series
085    เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Biohit 100-1000 ul
086    ตู้เย็น 2 ประตูยี่ห้อ Toshiba ขนาด 8.3 คิว
087    เครื่องสำรองไฟ
088    เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion All in one
089    เครื่องคอมพิวเตอร์ HP TOQ96AA All in one
090    กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่นCX21
091    เครื่องตรวจภาวะตัวเหลืองแรกคลอด APEL รุ่นBR-501
092    อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
093    เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง Haier 13000 BTU
094    เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Biohit 20-200 ul
095    เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Accumax 200-1000 ul
096    เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Human 50-100 ul
097    เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Accumax 20-200 ul
098    เครื่องกรองอากาศแบบตั้งพื้น
099    ตู้เย็น 1 ประตู Toshiba ขนาด 5 คิว
100    เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดง
110    เครื่องช่วยยกผู้ป่วย
111    รถฉีดยา
112    รถใส่อุปกรณ์ทำหัตถการ
113    เครื่องจี้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก
114    เปลเข็นนอน
115    เครื่องตรวจหู ตา
116    เครื่องตัดเฝือก
117    รถเข็นนั่ง
118    AED
119    เครื่องวัดความดันแบบมือบีบ
120    เครื่อง Auto CPR
121    เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน
122    ชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือ