ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :กำลังปรับปรุงระบบ
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
เครื่องมือแพทย์    จำนวน ราคา
ชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือ    1 3800
เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน    1 320000
เครื่อง Auto CPR    1 989000
เครื่องวัดความดันแบบมือบีบ    3 31400
รถเข็นนั่ง    3 14900
เครื่องตัดเฝือก    1 0
เครื่องตรวจหู ตา    4 57000
เปลเข็นนอน    4 109500
เครื่องจี้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก    1 80
รถใส่อุปกรณ์ทำหัตถการ    1 30000
เครื่องช่วยยกผู้ป่วย    1 6500
เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดง    1 35000
ตู้เย็น 1 ประตู Toshiba ขนาด 5 คิว    1 6090
เครื่องกรองอากาศแบบตั้งพื้น    1 40000
เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Accumax 20-200 ul    1 0
เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Human 50-100 ul    1 0
เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Accumax 200-1000 ul    1 0
เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Biohit 20-200 ul    1 9600
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง Haier 13000 BTU    1 14000
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ    1 0
เครื่องตรวจภาวะตัวเหลืองแรกคลอด APEL รุ่นBR-501    1 98000
กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่นCX21    1 0
เครื่องคอมพิวเตอร์ HP TOQ96AA All in one    1 18000
เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion All in one    1 17675
เครื่องสำรองไฟ    1 2700
ตู้เย็น 2 ประตูยี่ห้อ Toshiba ขนาด 8.3 คิว    1 12000
เครื่องดูดจ่ายสารละลายออโตปิเปต Biohit 100-1000 ul    1 9600
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Harmonic Series    1 50000
ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 1 ประตู    1 46000
เครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด    1 48150
เครื่องปั่นล้างเซลล์ รุ่น C2 series    1 98000
ตู้ปลอดเชื้อBiohazard Class II รุ่น V.5    1 99000
กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตายี่ห้อ Carl Zeiss    1 80000
เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดงรุ่น KHT-410E    1 40000
กล้องจุลทรรศน์ Olympus    1 80000
กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่นCX31    1 55000
ตู้เย็นเก็บเลือด ELECTROLUX รุ่น MRB 150    1 25000
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง Panasonic 24000 BTU    1 30500
เครื่องวัดความอิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดแบบหนีบนิ้ว    4 16100
โคมไฟส่องตรวจ    3 72500
เครื่องมือผ่าตัดในช่องปาก    1 40800
หัวกรอช้า NSK    1 30000
หัวกรอเร็ว Twin    1 25000
ชุดทันตกรรมหัตถการ    1 58035
เครื่องดูดน้ำลาย    1 70000
เครื่องขูดหินน้ำลาย    2 44000
เครื่องวัดความยาวรากฟัน    2 70000
เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่แบบ 5 ช่อง    1 82500
เครื่องปั่นอมัลกัม(ผสมสารอุดฟัน)    3 78000
เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า    5 104200
เครื่องกรอแต่งฟันปลอม    2 128000
เครื่องฉายแสงอุดฟัน    6 151872
ยูนิตทำฟัน    3 1281000
NST เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์    1 140000
Traction เครื่องดึงคอและหลัง    1 350000
Electrical Stimulator เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า    1 90000
Laryngoscope    3 34
Ultrasound    2 150983
Ultrasound เครื่องอัลตร้าซาวด์    8 4470619
Fetal Doppler เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กในครรภ์    3 138000
Ventilator Volume เครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร    1 450
DTX เครื่องตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด    4 8000
X-RAY(Dental) เครื่องเอกซเรย์ฟัน    1 60748
Infusion Pump เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด    12 608630
Pulse Oxymeter เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน    2 40
Patient Monitorเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ    7 898400
EKG เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหัวใจ    3 120129
Defiblillator    5 1464593
Hematocrit เครื่องปั่นเลือด    2 79000
Weighting Machine (Neo) เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก    3 19800
Weighting Machine (Adult) เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่    7 2800
Vacuum เครื่องดูดช่วยคลอด    1 129000
Suction เครื่องดูดของเหลว    4 26042
Digital Blood Pressure เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิคส์    32 224705
Blood    7 40300
Refrigerator ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์    2 17700
Parafine Bath หม้อต้มพาราฟิน    1 70000
Dry Bath เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง    3 45500
Water Bath เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำ    1 8881
Infant Warmer เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กชนิดวอร์มเมอร์    1 135000
Steam Incubator ตู้อบไอน้ำ    1 90000
Infant Incubator ตู้อบเด็ก    1 135000
Refrig Thermometer เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในตู้เย็น    2 0
Ambient Thermometer เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในห้อง    2 9800
Patient Thermometer เทอร์ดมมิเตอร์วัดอุณหภูมิคนไข้    31 158595รวม 239 14421251