ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration

แผนกฝ่าย IPD
หมวดหมู่ เครื่องช่วยชีวิต
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุง
วิธีการได้มา ตกลงราคา
ชื่อเครื่องมือแพทย์ Defiblillator
รหัสคุรุภัณฑ์ รพ.ทม6515-027-0046/1
วันที่ได้รับ(YYYY-MM-DD) 2555-04-05
บริษัท โซวิค จำกัด
ราคา 314500
ยี่ห้อ philips
รับประกันถึง(YYYY-MM-DD) 0000-00-00
ขนาด / ความจุ
รุ่น Heartstart XL
โทรศัพท์ 0814421022
มีอายุใช้งานอย่างน้อย(note)
status / สถานะ ใช้งาน
วันที่แก้ไข status (YYYY-MM-DD) 0000-00-00
note lend


ประวัติการ Calibration ทั้งหมด

รหัส code วันที่ บริษัท note เบอร์โทรศัพท์ ผลการทดสอบ CAL ประเภทเครื่องมือความเสี่ยง
108/8 ๊US0046996   2559-02-01   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10      045255259   ผ่าน   สูง   
108/9 ๊US0046996   2560-02-09   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10      045255259   ผ่าน   สูง   
108/23 ๊US0046996   2562-01-28   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10      045251749   ผ่าน   สูง   
108/24 ๊๊๊ีีUS00466996   2561-01-15   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10      045255259   ผ่าน   สูง   
108/25 ๊๊๊ีีUS00466996   2563-02-24   สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10      045251749   ผ่าน   สูง