ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration

แผนกฝ่าย LAB
หมวดหมู่ เครื่องมือสนับสนุน
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุง
วิธีการได้มา ตกลงราคา
ชื่อเครื่องมือแพทย์ ตู้เย็น 1 ประตู Toshiba ขนาด 5 คิว
รหัสคุรุภัณฑ์ รพ.ทม.4110-001-0002/9
วันที่ได้รับ(YYYY-MM-DD) 2554-03-03
บริษัท -
ราคา 6090
ยี่ห้อ Toshiba
รับประกันถึง(YYYY-MM-DD) 0000-00-00
ขนาด / ความจุ 5 คิว
รุ่น -
โทรศัพท์ -
มีอายุใช้งานอย่างน้อย(note) -
status / สถานะ หน่วยงานอื่นยืมไป
วันที่แก้ไข status (YYYY-MM-DD) 2562-03-05
note lend


ประวัติการ Calibration ทั้งหมด

รหัส code วันที่ บริษัท note เบอร์โทรศัพท์ ผลการทดสอบ CAL ประเภทเครื่องมือความเสี่ยง