ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration

แผนกฝ่าย LR
หมวดหมู่ เครื่องช่วยชีวิต
ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ
วิธีการได้มา ตกลงราคา
ชื่อเครื่องมือแพทย์ Fetal Doppler เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเด็กในครรภ์
รหัสคุรุภัณฑ์ รพ.ทม.6515-027-0064/2
วันที่ได้รับ(YYYY-MM-DD) 2564-03-09
บริษัท NC Medical
ราคา 75000
ยี่ห้อ Brael
รับประกันถึง(YYYY-MM-DD) 2566-03-09
ขนาด / ความจุ
รุ่น UDT-300
โทรศัพท์ 0863665619
มีอายุใช้งานอย่างน้อย(note) 2 ปี
status / สถานะ ใช้งาน
วันที่แก้ไข status (YYYY-MM-DD) 2565-03-01
note ผ่าน


ประวัติการ Calibration ทั้งหมด

รหัส code วันที่ บริษัท note เบอร์โทรศัพท์ ผลการทดสอบ CAL ประเภทเครื่องมือความเสี่ยง
183/48 FDL-LR-01   2566-03-07   ศบส.10         ผ่าน   สูง