ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration
รายงานทะเบียนเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามชนิดเครื่องมือแพทย์
สรุปจำนวนตามหน่วยงาน
ชนิดเครื่องมือแพทย์
ทีมพัฒนาระบบ
ปรับปรุงข้อมูล
ลงทะเบียน/แก้ไข (แยกตามหน่วยงาน)
ตั้งค่าระบบ
แผนก
หมวดหมู่
งบประมาณ
เครื่องมือแพทย์
วิธีการได้มา
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ :Calibration

แผนกฝ่าย ER
หมวดหมู่ เครื่องช่วยชีวิต
ประเภทงบประมาณ เงินบริจาค
วิธีการได้มา บริจาค
ชื่อเครื่องมือแพทย์ Defiblillator
รหัสคุรุภัณฑ์ รพ.ทม.6515-027-0049/1
วันที่ได้รับ(YYYY-MM-DD) 0000-00-00
บริษัท โซวิค จำกัด
ราคา 410000
ยี่ห้อ PHILIPS
รับประกันถึง(YYYY-MM-DD) 0000-00-00
ขนาด / ความจุ -
รุ่น Efficia DFM 100
โทรศัพท์ 02-616-8160
มีอายุใช้งานอย่างน้อย(note) 5 ปี
status / สถานะ ใช้งาน
วันที่แก้ไข status (YYYY-MM-DD) 0000-00-00
note lend


ประวัติการ Calibration ทั้งหมด

รหัส code วันที่ บริษัท note เบอร์โทรศัพท์ ผลการทดสอบ CAL ประเภทเครื่องมือความเสี่ยง
23/60 DET-ER-03   2022-03-08   สบส10         ผ่าน   สูง